Relacja z XII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance

Program

XII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance
WYZWANIE I
 

SKUTECZNE CZYSZCZENIE - Wszystko, co musisz o nim wiedzieć, żeby realnie ograniczyć zużycie maszyn

Tylko 10 do 12% awarii spowodowane jest normalnym zużyciem elementów maszyn i sterowania - większość wynika z wymuszonego, przyśpieszonego zużycia co stawia pod znakiem zapytania sens prewencyjnego utrzymania ruchu bez uprzedniej eliminacji szkodliwych czynników zewnętrznych.
 •   Czym jest profesjonalne czyszczenie maszyn w metodologii TPM i jakie korzyści daje firmie jego wdrożenie?
 •   Fakty i mity na temat 5S – jak z sukcesem zaimplementować filozofię 5S w czyszczeniu TPM-owym i zbudować dzięki niej realną przewagę biznesową?
 •   Przestań zacierać „ślady – jak sprawnie śledzić ukryte wady dzięki skutecznym szkoleniom operatorów z podstaw budowy i funkcjonowania maszyn
 •   Co musisz wiedzieć o czyszczeniu, żeby poprawnie diagnozować 6 głównych typów defektów maszyn i poprawnie rozpoznawać uszkodzenia?
 •   Jak skutecznie wdrożyć standardy czyszczenia w metodologii, aby uzyskać trwałe efekty? Jak szkolić i przekonać do nich operatorów oraz techników, aby utrzymać na odpowiednim poziomie ich motywację do zachowania standardów.
 •   STOP & THINK - co zrobić, aby czas przeznaczony na przerwę produkcyjną w celu czyszczenia był opłacalną inwestycją? Czy nadal monitorować defekty, które zostały już usunięte?
 •   Jak skutecznie włączyć kierownictwo, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom usuniętych defektów?
 •   Jak zaplanować budżet czyszczenia maszyn?
 
WYZWANIE II
 

ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH – Dlaczego jest tak ważna i dlaczego jest tak trudna?

Skoro główne przyczyny awarii można sprowadzić do kilku podstawowych źródeł, znalezienie przyczyny źródłowej awarii powinno być banalnie proste. Niestety wcale tak nie jest. Około 10% analiz 5W lub Ishikawa prezentuje błędne wnioski o przyczynie awarii na początku wdrożenia systemu RCA w dziale UR. Konsekwencje są łatwe do przewidzenia…
 •   Dlaczego RCA jest ważne i kiedy stosowanie analizy systemowo przynosi konkretne efekty?
 •   Jakie narzędzia RCA stosować do rozwiązywania różnych rodzajów problemów
 •   Jak kaskadować RCA na poziomy zaangażowania?
 •   Główne bariery, które uniemożliwiają skuteczną analizę RCA
 •   W jakich etapach wdrażać kultury analizowania problemów, aby osiągać wymierne efekty.
 
WYZWANIE III
 

OPTYMALNE ZARZĄDZANIE DANYMI - jakie dane zbierać i analizować, aby w pełni wykorzystać potencjał monitoringu UR?

Nie wygrywa najsilniejszy gatunek, ale ten, który ma największą umiejętność adaptacji. CI jako konkretna perspektywa osiągnięcia przewagi biznesowej – także w UR.
 •   W jaki sposób stale rozwijać UR i dostosowywać KPI’s do ciągłych zmian w dziale UR?
 •   Jaką dyscyplinę analityczną kultury CI w UR zbudować, aby w optymalny sposób wyrażać KPI w UR?
 •   „Lejkowanie” danych - jak stworzyć wyłonić z danych obraz, pozwalający w pełni zrozumieć sytuację, zaatakować źródło problemów i dokonać skokowej poprawy efektywności.
 •   Jak wdrożyć, utrzymać i osiągnąć poprawę efektów poprzez zastosowanie podejścia CI w dziale UR: top down czy bottom up
 •   Na jakiej strategii oprzeć system zbierania danych?
 •   Kiedy i w jakich warunkach zbierać dane - dlaczego dane MTBF w pierwszej fazie TPM nie są wiarygodne?
 •   Jak i kiedy korzystać z analizy Pareto oraz jak dokonać stratyfikacji danych? Co ukazują różne przebiegi Pareto?
 •   Co nam mówią reklamacje – czyli jak odpowiednio wykorzystać badania wewnętrznej kontroli jakości?
 •   Odpowiedni system przekazywania informacji oraz tablica PDCA - jak właściwie wykorzystać dane UR do budowy średnioterminowej strategii?
 
WYZWANIE IV
 

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW UR – jakich błędów nie popełniać i jaką metodologię wybrać, aby skutecznie motywować

Kosztowne programy predykcyjne i HR-owe, mające wprowadzić kulturę zarządzania na wyższy poziom nie są wcale przepustką do sukcesu. Po krótkim czasie pracownicy wracają do starych nawyków. Dlaczego tak się dzieje?
 •   Jak odnaleźć się w ciągle pojawiających się, nowych trendach z zakresu budowania ścieżki rozwoju pracowników UR. Jak zbudować najbardziej optymalną drogę rozwoju dla swoich pracowników?
 •   Systemu sugestii pracowniczych czy program Six Sigma i narzucenie ambitnych celów – co jest bardziej skuteczne i bardziej się opłaca?
 •   Rozwój CI = rozwój pracownika. Co oznaczają etapy: loss inteligence, loss eradication, loss prevention, PDCA i SDCA, i co musisz o nich wiedzieć?
 •   Jak przygotować i realizować skuteczny proces szkolenia pracowników? Jak odpowiednio zdefiniować role uczestników procesu i jaki zakres szkoleń wybrać, aby okazał się dobra inwestycją?
 •   Tajniki budowy kultury organizacyjnej, która pozwoli przeprowadzić zmiany w przedsiębiorstwie w sposób systemowy? Kolejność wprowadzanych zmian kluczem do sukcesu.
 •   Struktury TPM jako rodzaje struktur „Teamworkowych” – kiedy i w jaki sposób je zastosować?
 •   Ewolucja czy rewolucja - co daje trwalsze efekty i jak przeprowadzić zmiany w obu przypadkach?
 •   Porozmawiajmy o pieniądzach – dlaczego wynagrodzenie nie jest już jedynym skutecznym motywatorem dla nowych pokoleń pracowników
 •   Wysoka niezawodność pracy urządzeń (TPM) i eliminacja awarii drogą do wysokiego poziomu motywacji pracowników.
 •   Jak wdrożyć kulturę pracy zespołowej (teamwork) opartą na efektywnej strukturze autonomicznych zespołów?
 
WYZWANIE V
 

WSPÓŁPRACA UR Z PRODUKCJĄ – gdzie jest pies pogrzebany i jakie kroki należy podjąć, żeby zatopić wojenny topór?

Nieoficjalnie mówi się, że od pozycji szefa utrzymania ruchu w firmie zależy relacja UR z produkcją. Jak wypracować sobie taką pozycję w firmie, aby harmonijnie współpracować z produkcją?
 •   Jakie korzyści płyną z harmonijnej współpracy produkcji i UR?
 •   Jak zbadać analizę efektywności działów?
 •   Rola managerów operacyjnych w budowaniu relacji między UR i produkcją – jak wypracować pozycję, która ograniczy źródła konfliktów
 •   Jak odpowiednio zaplanować procesy w działach utrzymania ruchu i produkcji, aby właściwe zmapować i zoptymalizować procesy w zarządzaniu produkcją i UR
 •   Nowoczesne metody zarządzania sposobem na skuteczną komunikację między UR a produkcją? Lean Management - dążenie do doskonałości w zarządzaniu
 

Kto wystąpił na XII edycji Kongresu PolMaintenance?

dr hab. Bolesław
Augustyniak
Prezes NNT Sp. z o.o.
 

Przez ponad 40 lat na Politechnice Gdańskiej (Wydział Fizyki Technicznej Matematyki Stosowanej) zajmował się badaniem zjawisk magnetosprężystych i opracowywaniem magnetycznych nieniszczących metod diagnozowania stanu konstrukcji stalowych. Metody te były testowane w szeregu zakładach przemysłowych w kraju i za granicą. Kierował zespołem badawczym i prowadził kilka projektów, a także z organizował konferencje naukowo-techniczne. Jest autorem ponad 200 publikacji. Jest prezesem firmy NNT Sp. z o.o. w Gdańsku, mającej na celu wdrażanie do przemysłu innowacyjnych magnetycznych metod diagnozowania naprężeń, degradacji oraz nieciągłości w konstrukcjach stalowych.

Bogusław
Zakrzewski
Kierownik Techniczno-Administracyjny w Kirchhoff Polska w Mielcu

Od ponad 30 lat pracuje w służbach utrzymaniu ruchu. Zaczynał jako elektronik w służbie zdrowia, ale wkrótce przeszedł do przemysłu, gdzie przepracował 13 lat jako elektronik w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu przy naprawach i prewencji maszyn produkcyjnych.

Od 1999 roku pracuje w Kirchhoff Polska w Mielcu, początkowo jako automatyk, a po ukończeniu studiów na kierunku Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej w AGH, kontynuował pracę jako mistrz utrzymania ruchu.

W 2014 roku objął stanowisko Kierownika Techniczno-Administracyjnego, na którym odpowiada za funkcjonowanie maszyn, urządzeń, instalacji i infrastruktury.

Zajmuje się organizowaniem i doskonaleniem pracy służb utrzymania ruchu oraz kompleksem aspektów technicznych istniejącej i przyszłej struktury firmy poprzez stosowanie nowych metod technicznych i organizacyjnych.

Piotr
Bonarski
Dyrektor działu aplikacji,
Hoerbiger Automotive sp. z o.o.

Przez ostatnie 10 lat pracował m.in. w zakładach z kapitałem zagranicznym, tj. Whirlpool sp. z o.o., Winkelmann sp. z o.o. oraz Lear Poland II sp. z o.o. Obecnie piastuje stanowisko dyrektora działu aplikacji w firmie Hoerbiger Automotive sp. z o.o.

Jego pasją jest szukanie metod, narzędzi i rozwiązań usprawniających zarządzanie działem, obszarem, firmą, łącząc zdobycze wiedzy teoretycznej z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Drugą kadencję jest prezesem koła terenowego SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) działającego przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Szeroko współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz produkcyjnymi m.in. Federal Mogul, KGHM ZG z zakresu organizacji pracy działu utrzymania ruchu, ale też LEAN Manufacturing czy Six Sigma.

Beata
Chorągwicka-Majstrowicz
Główny Specjalista ds. Projektów HR w firmie KGHM Polska Miedź S.A.

Doktor psychologii pracy i organizacji, doradca biznesowy ds. HR z doświadczeniem w organizacjach o zasięgu międzynarodowym, wykładowca akademicki i trener. Laureatka i finalistka prestiżowych konkursów i wyróżnień w dziedzinie HR: Top HR Manager, HR Innovator, HR Dream Team. Obecnie Główny Specjalista ds. Projektów HR w firmie KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, jednej z największych podziemnych kopalni miedzi na świecie.

W swojej karierze zawodowej koordynowała i wdrożyła z sukcesem kilkadziesiąt projektów z zakresu HR dla różnego rodzaju organizacji, mikro- i makroprzedsiębiorstw reprezentujących różne branże (usługi, produkcja, IT itd.), organizacji z sektora prywatnego i publicznego na terenie Polski i Hiszpanii.

Ewa
Schabek
Coach, trener gier coachingowych, mediator
 

Coach (certyfikacja ICC, 2009), trener gier coachingowych, mediator (Mediacje i Negocjacje w SWPS w Warszawie, 2005), certyfikowany konsultant MindSonar®, certyfikat pierwszego stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR na stanowiskach dyrektorskich w takich firmach, jak: Amica Wronki S.A., Business Consulting Center, Telefonia Lokalna Dialog. Znajomość procesów biznesowych oraz realiów zarządzania zespołami przekłada obecnie na budowanie skuteczności osobistej klientów indywidualnych oraz wzmacnianie przywództwa i rozwijanie zespołów w organizacjach.

Adam
Baśkiewicz
Dyrektor Generalny
Grupy Foliarex
 

FMCG od przeszło 20 lat. Karierę zawodową zaczynał w firmie Fabryka Kosmetyków Pollena-Lechia S.A. W latach 1998–2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in. planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych. Od roku 2009, zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., producenta m.in. kosmetyków NIVEA i Eucerin, rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG. W 2012 r. został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki, jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka. W 2014 r. rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu. Trener „Problem solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” - MARS University w Europie. Od kwietnia 2015 r. Lean Coach odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie Azoty (Zakłady Azotowe w Chorzowie). Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie, współpracując z firmami Solving Efeso, Coriolis Limited (i szkoląc się w nich). Obecnie konsultant i trener z zakresu Lean współpracujący z Fabryką Lean przy Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej. Pracował jako konsultant i trener dla kilkunastu zakładów, takich jak m.in.: Grupa Azoty, Primavera, VW, Stora Enso Poland S.A., Doellken, NGK Ceramics, TRW, Donako, LEK S.A.

Krzysztof
Chodnikiewicz
Konsultant
w ELOKON Polska Sp. z o.o.

Wieloletni wykładowca na Politechnice Warszawskiej oraz The Strathclyde University w Glasgow. Posiada praktyczną wiedzę zdobytą podczas pracy zawodowej w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Pras i Młotów czy Przedsiębiorstwie HYDOMAT. Był ekspertem Komisji Europejskiej. Aktualnie jest konsultantem w firmie ELOKON Polska Sp. z o.o.

Autor lub współautor 7 branżowych publikacji książkowych i około 60 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Twórca lub współtwórca kilkunastu maszyn lub urządzeń. Brał udział w ośmiu projektach badawczych sponsorowanych przez Unię Europejską. Zdobył kilkanaście nagród, w tym Nagrodę Polskiej Akademii Nauk oraz Nagrodę Państwową (obie w zespole).

Tomasz
Kanikuła
Global Maintenence
LM Wind Power Blades

Tomek od 2004 r. doskonali swoje umiejętności w obszarze Lean Management. Początki kariery zawodowej to praca w Bosch Układy Hamulcowe, gdzie poznawał praktyczne aspekty wdrażania TPM. Kolejny etap zdobywania doświadczenia to siedmioletnia praca w Lean Enterprise Institute Polska. Jako trener i konsultant Lean dedykowany do tematyki związanej z TPM, 5S oraz SMED przeprowadził ponad 500 warsztatów praktycznych i kilka projektów wdrożeniowych dla wielu firm w Polsce.

Od 2012 r. pracował w KGHM PM S.A. - Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, gdzie w sposób praktyczny i innowacyjny wdrażał Lean Management. Pozwoliło to Tomkowi na znaczny wzrost praktycznego doświadczenia produkcyjnego poprzez zbudowanie od samego początku koncepcji i wdrożenie 5S i TPM w przemyśle ciężkim. Po drodze nie zabrakło oczywiście elementów związanych z 5S w administracji i biurach, tu też udało się zdobyć wiele cennych doświadczeń. Rok 2015 przyniósł kolejne wyzwanie jakim było rozszerzenie działań związanych z ciągłym doskonaleniem na każdy aspekt funkcjonowania Zakładów Wzbogacania Rud pod hasłem STOP MARNOTRAWSTWU. Te działania to wdrażanie zasad Lean Management zarówno w obszarach produkcyjnych, jak i administracyjnych. Lata 2015 i 2016 to również aktywne uczestnictwo w zespole wdrożeniowym odpowiedzialnym za działania Lean w wszystkich oddziałach KGHM PM S.A.

Od maja 2017 r. Tomek pracuje dla LM Wind Power Blades, gdzie jest członkiem międzynarodowego zespołu Global Maintenance. Jednym z jego podstawowych wyzwań jest koordynacja wdrożenia systemu EAM w wszystkich fabrykach koncernu. Zadanie postawione przed Tomkiem to takie ukształtowanie systemu, aby dobrze współgrał on z filozofią TPM.

Dominik
Tylczyński
Dyrektor działu konsultingu SAP w Inteco Business Solution (grupa Amica)

Absolwent Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informacyjno-Telekomunikacyjnych i Politechniki Poznańskiej. Od 1995 r. zajmuje się wdrożeniami SAP w modułach gospodarki materiałowej (SAP MM) oraz gospodarki magazynowej (SAP WM), ma liczne certyfikaty, m.in. SAP Supply Chain Management – Procurement, SAP Supply Chain Management – Logistic Execution, a także SAP Exchange Infrastructure & Integration oraz SAP ABAP Development. Ma bogate wieloletnie doświadczenie w obszarze integracji systemu SAP z systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi klienta. Obecnie specjalizuje się w projektach optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw z wykorzystaniem systemów SAP, w trakcie których buduje dojrzałość informacyjną przedsiębiorstwa, przywraca zaufanie do danych logistycznych i automatyzuje procesy logistyczne.

Tomasz
Mendelski
Operations Director,
Senior Consultant w BalticBerg
 

Doświadczony menadżer w zakresie zarządzania operacjami, utrzymania ruchu i systemów zarządzania ryzykiem. Posiada bogate doświadczenie w nowoczesnym Asset Management – zarządzaniu majątkiem oraz połączeniu systemu AM z systemem zarządzania ryzykiem. Opracował i wdrożył kilka systemów wspomagania decyzji w oparciu o ryzyko, w szczególności dla produkcji, jakości, utrzymania ruchu, inwestycji. Wdrażał procedury efektywnego utrzymania ruchu przy wykorzystaniu różnych metodologii i strategii, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance). Posiada doświadczenie w wykorzystywaniu wielu narzędzi, m.in. FMEA, FMECA, Risk Bow Tie Model i Risk Matrix, 5S, Autonomous Maintenance, KANBAN, Kaizen. Wdrażał systemy mierzenia efektywności w zarządzaniu operacyjnym. Przeprowadził ponad 20 audytów operacyjnych. Współtworzył szereg strategii zarządzania procesami produkcyjnymi i technicznymi. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu oraz doskonaleniu procesów biznesowych prowadzących do poprawy efektywności i optymalizacji kosztów. Posiada wieloletnie doświadczenie w roli członka zespołów zarządzających w spółkach o profilu technicznym. Z sukcesami samodzielnie kierował złożonymi projektami o dużej fluktuacji zmian w wielu lokalizacjach Europy. Posiada doświadczenie wdrożeniowe oraz doradcze z firm z branż oil & gas, metalowej, spożywczej, chemicznej, automotive, lotniczej oraz stoczniowej. Posiada też bogate doświadczenia szkoleniowe. Współtwórca metodologii Adapt Lean®. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Wykładowca AZT (Akademii Zarządzania Technicznego), MBA oraz Executive MBA.

Dariusz
Weber
Interim Manager,
Senior Consultant w BalticBerg
 

Ekspert zarządzania projektami rozbudowy fabryk i relokacji przemysłowych. Zarządzał spółkami z branży produkcyjnej i usługowej, piastując stanowiska takie jak: Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu. Jako konsultant realizuje projekty doskonalenia procesów zarządzania technicznego oraz pełni funkcje Interim Managera, m.in. na stanowisku Dyrektora Technicznego oraz Interim Project Managera. Reorganizował struktury oraz doskonalił procesy w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw, m.in. w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, produkcji, kontroli jakości. Wdrażał procedury efektywnego utrzymania ruchu przy wykorzystaniu różnych metodologii i strategii, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance). Posiada doświadczenie w wykorzystywaniu wielu narzędzi, m.in. FMEA, FMECA, 5S, Autonomous Maintenance, KANBAN, Kaizen. Koordynował wiele projektów i usług o charakterze technicznym realizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji. Praktyk – wykładowca MBA.

Piotr
Golonka
Kierownik projektów, konsultant Lean Action Plan
 

Mgr inż. zarządzania i inżynierii produkcji, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Wrocławskiej.

Praktyk Lean Management, który zbierał swoje doświadczenie m. in. w branżach: automotive, EMS, przetwórstwa stali, poligraficznej oraz innych.

Zajmuje się podnoszeniem efektywności procesów, usprawnianiem systemów zarządzania oraz realizacją projektów wdrożeniowych.

Czas wolny spędza aktywnie z rodziną lub nabija kolejne kilometry na endomondo wraz ze swoim psem.

Jakub
Gromkowski
Doradca ds. technicznych w firmie Pneumat System w dziale techniki próżniowej

Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Doradca ds. technicznych w firmie Pneumat System w dziale techniki próżniowej. Odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż komponentów (pompy próżniowe, ssawki, dmuchawy) do obecnych oraz nowo tworzonych aplikacji. Prywatnie lubiący aktywny wypoczynek oraz czynnie uprawiający sporty.

Marcin
Dzioba
Członek Zarządu
w Adegis Sp. z o.o. Sp. K.
 

Marcin Dzioba, jako jeden z współwłaścicieli, zajmuje stanowisko Dyrektora Handlowego w Adegis Sp. z o.o. Sp. K., spółce która od ponad 6 lat skutecznie wspiera działy Utrzymania Ruchu w całym kraju. Odpowiedzialny za kontakt z kluczowymi przedstawicielami branż produkcyjnych, min: General Motors, Mahle, Fiat, Faurecia, TRW Automotive, Gillette, Danone. Nestle czy Grupa Krono.

Aktualnie, wraz z niemiecką firmą IBA AG - producenta oprogramowania typu MES, pracuje nad wdrażaniem autorskich rozwiązań tej firmy w zakładach produkcyjnych na terenie kraju.

Michał
Nowak
Maintenance Expert Sodexo On-site Services
 

Pasjonat branży FM, związany z Sodexo Polska On-site Services od 11 lat, w którym obecnie pełni funkcję eksperta technicznego. W latach 2006–2016 był key account managerem oraz managerem operacyjnym w zakresie zarządzania kontraktami IFM.

Obecnie w Sodexo odpowiada m.in. za uruchamianie projektów obsługi technicznej nieruchomości biurowych, handlowych czy przemysłowych, przygotowywanie planów prewencyjnych (PPM) i ekspertyzę z zakresu Facility Management.

Posiada uprawnienia E i D dla I, II, III grupy SEP, odbył szkolenia zawodowe z pomiarów wentylacji oraz pomiarów termowizyjnych.

Jacek
Gwiżdż
Specjalista ds. rozwoju usług w zakresie niezawodności systemów produkcyjnych w SKF Polska Sales&Services

Od 1997 r. związany z utrzymaniem ruchu i rynkiem outsourcingu SUR. Od 6 lat pracuje w SKF Polska Sales&Services jako specjalista ds. rozwoju usług w zakresie niezawodności systemów produkcyjnych. Kierownik projektów konsultingowo-wdrożeniowych w obszarach oceny dojrzałości i optymalizacji systemów utrzymania ruchu.

Adam
Kowalczyk
Solution Factory Manager w SKF Polska Sales&Services
 
 

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez lata pracy zawodowej zaangażowany w tworzenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta. W grupie SKF od 2006 roku odpowiedzialny za rozwój produktów niełożyskowych. Przez ostatnie 4 lata, jako Solution Factory Manager odpowiada za rozwój usług serwisowych SKF oraz wdrożenie nowych modeli sprzedażowych.

dr inż. Piotr
Michalski
Ekspert EMT-Systems w zakresie szkoleń Służb Utrzymania Ruchu
 
 

Ekspert z 20-letnim doświadczeniem przemysłowym, współpracujący z firmą EMT-Systems w zakresie szkoleń Służb Utrzymania Ruchu. Specjalizuje się w tematach budowy i eksploatacji maszyn, układów pomiarowych, czujników i monitorów przemysłowych, jak również interfejsów sieci przemysłowych. Posiada certyfikowane kwalifikacje z zakresu integrowania systemów automatyki, między innymi takich firm jak: Siemens, IFM electronic, Mitsubishi Electric oraz B&R.

Norbert
Bogucki
Dyrektor Zarządzający Bestway Consulting

Specjalista w dziedzinie minimalizacji strat i ryzyka z zakresu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Odpowiada za wdrożenia i szkolenia w zakresie systemów bezpieczeństwa. Jest jednym z nielicznych w Polsce audytorów systemu Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw ISO 28000 oraz TAPA FSR i TSR (Transported Asset Protection Association).

Jest autorem projektów optymalizacji systemu bezpieczeństwa dla wielu firm oraz projektu zapobiegania stratom w produkcji.

Wiedzę ekspercką z dziedziny systemów zarządzania bezpieczeństwem zdobył pracując przez wiele lat na stanowiskach managerskich w spółkach z tej branży oraz doprowadzając do pierwszych w Polsce certyfikacji.

Arkadiusz
Bąbiak
Główny specjalista ds EAM/CMMS w CPU ZETO Sp. zo.o.

Absolwent kierunku Telekomunikacja i Elektronika. Od ponad sześciu lat zaangażowany w tematykę związaną stricte z utrzymaniem ruchu i zagadnieniami pokrewnymi.

Odpowiada za kontakt z klientami. Uczestniczył w realizacji szeregu wdrożeń systemu EAM/CMMS na terenie kraju oraz poza jego granicami kreując metodologię wdrożeń dopasowaną do potrzeb poszczególnych użytkowników. Nieustannie dąży do udoskonalania i implementowania nowoczesnych technologii informatycznych dla wsparcia działów technicznych przemysłu/

Laureat tytułu Oficera Przemysłu - 2017 wręczoną przez BalticBerg Consulting w kategorii "Doceniony przez przemysł" za ciekawe projekty i poświęcenie w realizacji celów organizacji przemysłowych.

Tomasz
Lizurej
Specjalista ds. utrzymania
ruchu i TPM

Posiada 18-letnie doświadczenie w Utrzymaniu ruchu, Inwestycjach oraz transformacji Lean Management i TPM na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w organizacjach: Danone, Mondelez, Kraft- Heinz.
Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu.

Bartosz
Kujawski
Przedstawiciel handlowy ds. przemysłu w Kärcher Sp. z o.o.

Bartek specjalizuje się we współpracy z zakładami przemysłowymi. Doradza w zakresie doboru technologii oraz urządzeń przeznaczonych do utrzymania czystości w obszarze produkcji. Prowadzi działania w różnych gałęziach przemysłu.

W przedsiębiorstwach porusza się głównie pomiędzy działem utrzymania ruchu i produkcji a działem technicznym. Współpracuje z firmami zajmującymi się projektowaniem i budową maszyn oraz linii technologicznych.

Uczestnik branżowych szkoleń i konferencji.

Relacja

z XII Ogólnopolskiego Kongresu Służb Utrzymania Ruchu PolMaintenance
 
Organizator:
 
Partner złoty:
Partnerzy srebrni:
Partnerzy brązowi:
 
Partner Wieczoru:
 
 
Partnerzy:
 
 
Partnerzy medialni: